Η ΠΥΞΙΔΑ ΜΑΣ

Το όραμα μας

image12

Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη & ευέλικτη πλατφόρμα που χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία και επαγγελματίες με διαφορετικά ταλέντακαι προσόντα. Όσοι συμμετέχουν στις ομάδες μας βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία σε όλον τον κόσμο, αλλά εργάζονται ακολουθώντας μια κοινή ηθική πυξίδα.

Ο στόχος μας

image13

Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, στρατηγικές, workshops, εικονικές και υβριδικές εκδηλώσεις, υπηρεσίες μάρκετινγκ, branding & επικοινωνίας για εμπορικούς & κυβερνητικούς οργανισμούς αλλά και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και κοινωνικές επιχειρήσεις δημιουργώντας ένα ‘ανοιχτό οικοσύστημα’, επωφελές για όλους τους συμμετέχοντες.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Όλοι είναι σημαντικοί. Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας, το κοινό, τους συναδέλφους και τα μέλη της ομάδας  μας με σεβασμό και αξιοπρέπεια.


Ο καθένας είναι μοναδικός. Είμαστε ανοιχτοί στην διαφορετικότητα.


Κάθε ένας από έμας είναι συνδεδεμένος με τον άλλον. Η ακεραιότητα βρίσκεται στον πυρήνα του συστήματός μας. Λειτουργούμε δίκαια, με αξιοπιστία και ειλικρίνεια.


Είμαστε όλοι υπεύθυνα μέλη της ομάδας. Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας και είμαστε υπόλογοι για αυτά που αναλαμβάνουμε. Συνεργαζόμαστε με προθυμία και μοιραζόμαστε τόσο τις προκλήσεις όσο και τις επιτυχίες μας.


Κάθε ένας από εμάς είναι δυνητικά ένας πρωτοπόρος. Ενθαρρύνουμε τη δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία και καλλιεργούμε συνθήκες που παράγουν νέες ιδέες.

we are just gold


There is a pot of gold at the end of the rainbow. 

We use it to communicate your message.

brands + strategy

+ social impact

digital media + campaigns

streaming music services

events, virtual events + hybrid events

we go #digitalfirst

#wearejustgold

PROJECT ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δημιουργούμε, συνδέουμε & συνεργαζόμαστε.

image14
image15
image16
image17
image18
image19